Продукти

Приспособление за прибиране на царевица с раздробител ПЦР

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Приспособлението за царевица с раздробител ПЦР е предназначено да откъсва и подава царевичните кочани към зърнокомбайна, а раздробителят да отрязва, нарязва и събира в откос или разхвърля по полето листно-стеблената маса.
Приспособлението се монтира към наклонената камера на комбайна.

    Типове приспособления с окачна рамка за всички модификации зърнокомбайни:
  • ПЦР 6 – 6 редови
  • ПЦР 8 – 8 редови
  • ПЦР 4 – 4 редови

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Наименование на параметрите

Норма според типоразмера

ПЦР 6 ПЦР 8 ПЦР 4

1

Работна широчина, m

4,2

5,6

2,8

2

Брой на едновременно прибираните редове

6

8

4

3

Широчина на междуредието, cm

70

70

70

4

Работна скорост, km/h

до 8

до 8

до 8

5

Препоръчителна работна скорост, km/h

от 4 до 6

от 4 до 6

от 4 до 6

6

Транспортна скорост, km/h, не повече от:

14

14

14

7

Производителност, dka/h

до 32

до 44

до 22

8

Максимален наклон на терена, градуси, не повече от:

12

12

12

9

Необходима мощност, KW

45

50

35

10

Минимална височина на срязване на стъблата,  сm 

5

5

5

11

Габаритни размери, mm:
широчина
дължина
височина

4360
2830
1470

5760
2830
1470

2960
2830
1470

12

Маса, kg, не повече от:

2290

3050

1530

13

Обслужващ персонал

1 комбайнер

©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!