Продукти

Култиватор ротационен редови КРР-6

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Култиваторът КРР - 6 е предназначен да механизира ръчното окопаване на редови култури в зоната на реда около растенията. Той може да работи на площи с наклон на терена до 8° при 6 редово засаждане със 70 cm ширина на междуредието.

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Тип на машината - навесна секционна за всеки ред
- Габаритни размери, mm

  • дължина -2010
  • широчина - 4640
  • височина - 1300
- Маса, kg 1215
- Брой на обработваните редове 6
- Вид на агрегатиращия трактор клас 1,4
- Обслужващ персонал 1 тракторист
- Работна скорост, km/h 5 - 10
- Работна широчина, m 4,2
- Производителност, dka/h 25 - 35
©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!