Продукти

Хедер за слънчоглед ХСМ6

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хедерът ХСМ 6 е предназначен за прибиране на слънчоглед.
Слънчогледът се отрязва от режещи дискове и се подава от транспортните вериги на напречния шнек на хедера. От шнека на хедера, чрез транспортьора на наклонената камера, масата се подава към комбайна за обработка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на параметрите

Стойност

1

Работна широчина, m

4,2

2

Брой на едновременно прибираните редове

6

3

Широчина на междуредието, cm

70

4

Работна скорост, km/h

до 8

5

Транспортна скорост, km/h

18

6

Производителност, dka/h

до 34

7

Габаритни размери, mm:
широчина
дължина
височина

4420
3000
1500

8

Маса, kg

1650±20


©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!