Продукти

Фуражомелка универсална модифицирана ФУМ -24

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 Фуражомелката е предназначена за смилане на груби и концентрирани фуражи с влажност на смилаемия материал до 20%. Смилането на фуражите позволява пълноценно усвояване на хранителните им съставки.

Фуражомелката ФУМ-24 е предназначена за личните животновъдни стопанства. Комплектована е с циклон.

 ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

СТОЙНОСТ

1

Производителност
-слама и люцерна при сито φ16 мм
-зърно при сито φ3мм
-царевични кочани със зърно при сито φ10 мм

кg/h
кg/h
кg/h

до 350
до 1000
до 1500

2

Брой чукове

бр.

24

3

Диаметър на барабана

mm

370

4

Широчина на барабана

mm

230

5

Периферна скорост на чуковете

m/s

70

6

Площ на ситовата повърхност

m2

0,18

7

Диаметър на отворите на ситата

mm

3,6,10,16

8

Инсталирана мощност

kw

7.5

9

Вентилатор

тип

центробежен

10

Габаритни размери
-на фуражомелката
-на циклона

mm
mm

1300/940/1260
1300/1300/3000

11

Маса
- на фуражомелката с ел. двигател
- на циклона

kg
kg

230
40

©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!