Продукти

Фуражомелка-смесител ФС-36

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 Фуражомелка-смесител ФС-36 е предназначена за производство на комбинирани фуражни смески.

Смесителят е компактен и може да се монтира в сравнително малки производствени помещения, което го прави привлекателен и за малки ферми и стопанства.

 ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

СТОЙНОСТ

1 Инсталирана мощност на машината:
  • фуражомелка
  • бункер-смесител
кW
кW
кW
14
11
3
2 Време за работа на бункер-смесителя за пълно смесване на фуража с примесите min 10
3 Обем на бункер-смесителя m3 2
4 Габаритни размери-дължина/широчина/височина mm 2450/1750/2860
5 Маса кg 750
  ФУРАЖОМЕЛКА  
1 Производителност
- при сито ø 12 мм
 
кg/h
 
до 2500
2 Брой чукове броя 36
3 Диаметър на барабана mm 346
4 Широчина на барабана mm 95
5 Периферна скорост на чуковете m/s 55
6 Площ на ситовата повърхност m2 0,17
7 Диаметър на отворите на ситата mm 8 и 12
©2022 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!