Продукти

Дробилка чукова ДЧ 120

(Фуражомелка за груби фуражи ФГФ) 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дробилката ДЧ-120 е предназначена за смилане на фуражи и раздробяване на материали като дървен чипс, за производство на дървесни пелети.
С нея могат да се смилат сено, слама, царевични кочани, зърнени храни и да се раздробяват други материали.
Комплектована е с циклон.

 ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
СТОЙНОСТ
1
Тип на машината
чукова
2
Задвижване
ел. двигатели
3
Брой чукове/ножове
бр.
120
4
Производителност (лабораторна) при влажност до 20%
-слама и люцерна при сито ø25 мм
-царевични кочани със зърно при сито ø 10 мм
-зърно при сито ø 6 мм
При раздробяване на дървен чипс производителността значително се намалява.
 
t/h
t/h
t/h
 
 
3-5
8
10-12
 
5
Диаметър на барабана
mm
645
6
Широчина на барабана
mm
794
7
Площ на ситовата повърхност
m2
0,80
8
Диаметър на отворите на ситото
mm
6, 10, 16, 25
9
Инсталирана мощност:
·         Транспортьор
·         Барабан
·         Вентилатор
kw
      67,1 (49,1)
         1,1
         55 (37)
11
10
Вентилатор
тип
центробежен
11
Габаритни размери на дробилката:
- широчина
- дължина
- височина
 
mm
mm
mm
 
1460
3600
1260
12
Габаритни размери на батерия с два циклона:
- широчина
- дължина
- височина
 
mm
mm
mm
 
1680
1120
6430
13
Маса
- на дробилката
- на циклона
 
kg
kg
 
1800
310


Дробилка чукова ДЧ 120 с циклон БДЦ 2.

©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!