Продукти

Адаптер за царевица АЦ

 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Адаптерът за царевица АЦ е предназначен да откъсва и подава царевичните кочани към зърнокомбайна, а листно-стеблената маса се отрязва и разхвърля по полето.
Адаптерът се монтира към наклонената камера на комбайна.
Окачната рамка и задвижването са различни за различните модификации комбайни.

Типове адаптери с окачна рамка за всички модификации зърнокомбайни:

АЦ6

6 редови (с междуредие 70 см)

АЦ6-75

6 редови (с междуредие 75 см)

АЦ8

8 редови (с междуредие 70 см)

АЦ8-75

8 редови (с междуредие 75 см)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на параметрите

Норма според типоразмера

АЦ6 АЦ6-75 АЦ8 АЦ8-75

1

Работна широчина, m

4,2 4,5 5,6 6,0

2

Брой на едновременно прибираните редове

6 6 8 8

3

Широчина на междуредието, cm

70 75 70 75

4

Препоръчителна работна скорост, km/h

8 8 8 8

5

Производителност, dka/h

до 42 до 45 до 56 до 60

6

Максимален наклон на терена, градуси

12 12 12 12

7

Габаритни размери, mm
широчина
дължина
височина

4400
2900
1370

4650
2900
1370

5800
2900
1370

6150
2900
1370

8

Маса, kg

2400 2450 3030 3090

 

Апарат откъсващ с редуктори

Секция Отгоре


Секция Отдолу

НОВО!
За предпазване на гумите на комбайна от стърчащи отрязани стебла на царевицата под адаптера са монтирани два притискача – лапи, които служат и за опори при спускане на адаптера. Освен положение опора, притискачите имат 3 работни положения.

Притискач в положение опора Притискач в работно положение

 

©2021 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!