Продукти
Хедер за прибиране на слънчоглед ХПС
Приспособление за слънчоглед ПС
Адаптер за царевица АЦ за всички видове комбайни
Хедер за слънчоглед ХСМ6 за всички видове комбайни
Приспособление за прибиране на царевица с раздробител ПЦР
Агрегат за смилане и смесване на фуражи ACCФ-1,5
Брана ротационна иглена
Фуражомелка универсална модифицирана ФУМ -24
Фуражомелка-смесител ФС-36
Дробилка чукова ДЧ 120 (Фуражомелка за груби фуражи ФГФ)
Колесар транспортен за житен хедер КТ
Колесар транспортен двуосен КТ 2
Култиватор ротационен редови КРР-6
Приспособление за прибиране на рапица ПР 4,5-7,5 m
©2022 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!